Sites (2004)

De verrassende grondtekening die elke archeologische vindplaats nu eenmaal ontvouwt vormt het uitgangspunt van de kunstenaar. Op de vergane structuren van imaginaire opgravingsterreinen ontwerpt Boudens een nieuwe, ingetogen, hoogst persoonlijke bouwkunst.

De subtiliteit van de mixed media die hij geduldig aanwendt, de tonaliteit waarvoor hij kiest, verstillen de monumentaliteit van zijn ontwerpen die tegelijk soliditeit en intimiteit uitstralen. Het gaat hier niet om gevoeligheid maar om kunstontroering: het uit de grond te voorschijn brengen van verborgenheden. Opgraven, opdelven uit de diepste lagen van het on(der)bewuste om tot een kunstvoorstelling te komen waarin het denkproces van haar architectonische ontwikkeling zichtbaar wordt. In die ervaring klinkt wat Van Ostaijen noemt 'de herinnering van en het heimwee naar zulke zuivere wet die, in de schoot van deze aarde, ook de kristallen vormt'.

Henri-Floris Jespers

09.2004 - 10.2004
Galerie Djemma
Leeuwerikenlei 12
2900 Schoten

+32 3 707 28 03
djemma@telenet.be